Què és Futbol Antic / Qué es Futbol Antic

Futbol Antic s’ha creat per a difondre els orígens del futbol mitjançant articles d’investigació, objectes de la època, informacions breus…

Ens agradaria que els interessats en este món interactuaren amb Futbol Antic (ací o al twitter) fent comentaris, aportant informació, imatges, etc. Això faria que el projecte tinguera sentit.

Futbol Antic se ha creado para difundir los orígenes del fútbol mediante artículos de investigación, objetos de la época, informaciones breves…

Nos gustaría que los interesados en este mundo interactuaran con Futbol Antic (aquí o en twitter) haciendo comentarios, aportando información, imágenes, etc. Eso haría que el proyecto tuviera sentido.